Hoppa till sidans innehåll

Föreningspolicy


arbetar utifrån Svenska Gymnastikförbundets “Svensk Gymnastik VILL” som innehåller verksamhetsidé, visionsmålvärdegrund, uppförandekod och utvecklingsmodell.

Vi följer också Svenska Gymnastikförbundets stadgar, riktliner, utbildningskrav och tävlingsregler för Truppgymnastik.


Verksamhetsidé 

Svensk Gymnastik har många olika uttrycksformer. Rolig och lekfull träning i ständigt nya former. Olika men ändå lika – den egna kroppens rörelser är i centrum. Tävlingsutmaningar för dem som vill mer. God hälsa och välbefinnande genom rörelse, gemenskap och personlig utveckling – det är Svensk Gymnastik. 

Varje gymnastikförening bestämmer vilken mix av verksamhet man erbjuder. Oavsett inriktning följer alla medlemsföreningar Svenska Gymnastikförbundets stadgar och riktlinjer. 


Värdegrund

 • Ett personligt engagemang hela livet. Vi ser och tar tillvara alla individers möjligheter att vara med.
 • Nyfikenhet och öppenhet. Vi är lyhörda för den enskilde individens behov och visar förståelse för varandras verksamheter och bjuder på oss själva.
 • Glädje och utveckling. Vi utvecklas och gläds tillsammans och vi lär för livet.

Uppförandekod 

 1. Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje och gemenskap inom gymnastiken.
 2. Vi underlättar individens utveckling med utgångspunkt i den enskilda utövarens  utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.
 3. Vi är goda förebilder.
 4. Vi respekterar allas lika värde.
 5. Vi respekterar utövarnas personliga integritet.
 6. Vi bidrar till utövarnas utveckling genom att på olika sätt göra dem delaktiga i beslut som rör deras träning och tävling samt skapar en miljö där individen reflekterar och tar ansvar.
 7. Vi ansvarar för utövarnas personliga säkerhet i samband med gymnastikverksamhet.
 8. Vi ansvarar för utövarnas hälsa och välmående i samband med gymnastikverksamhet. 

Utvecklingsmodell - rörelse hela livet

Svensk Gymnastik är i ständig rörelse. Vi strävar varje dag efter att bli ännu bättre. Vi tar sats i Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell, uppdelad i stadier och nyckelfaktorer. Stadierna beskriver hur föreningar och individer kan välja sin egen form av träning. Nyckelfaktorerna beskriver de områden vi tror är viktigast för Svensk Gymnastiks utveckling. Stadier och nyckelfaktorer bildar tillsammans vår gemensamma strategi framåt.

Stadierna

Inom Svensk Gymnastik kan alla röra sig mellan olika stadier i egen takt och efter egen ambitionsnivå. Man kan säga att stadierna beskriver ”vad” vi gör. Nyckelfaktorerna påverkar verksamheten inom respektive stadie. Utvecklingsmodellen kopplar ihop ”vad vi gör” med ”hur vi gör det” och är föreningens verktyg för diskussion, analys, förändring och utveckling.

Nyckelfaktorerna

De tio nyckelfaktorerna beskriver områdena som utgör grunden för Svensk Gymnastiks utveckling. Man kan säga att de beskriver ”hur” vi arbetar. Nyckelfaktorerna ett till fyra relaterar till respektive stadie, medan nyckelfaktorerna fem till tio handlar om helheten i form av organisation, förutsättningar och struktur.

 

Utvecklingsmodellen i praktiken

Kraften i utvecklingsmodellen visar sig när vi kopplar ihop stadierna med nyckelfaktorerna och diskuterar hur vi tolkar och tillämpar det teoretiska resonemanget i praktiken, det vill säga hur vi omvandlar vårt ”vad” och vårt ”hur”. 

Läs mer om de olika delarna i stadierna och nyckelfaktorerna här.


Uppdaterad: 17 MAJ 2016 21:17 Skribent: Maria Gustafsson

Brunflo GF

Ordförande:

Ida Gustavsson

E-post:

This is a mailto link

Hemsida:

www.brunflogymnastik.se

Bankgiro:

5110-2788

Organisationsnummer:

802465-6228

Kontakt vid frågor om föreningen

073-820 13 43 

eller

This is a mailto link


Brunflo Gymnastikförening är en del av Svensk Gymnastik och bedriver sin verksamhet utifrån Svenska Gymnastikförbundets “Svensk Gymnastik Vill” som innehåller verksamhetsidé, värdegrund, uppförandekod och utvecklingsmodell.

Föreningen följer Svenska Gymnastikförbundets utbildningsstege och tävlingsstege.

Föreningen drivs på ideell basis. Det innebär att vi inte har något kansli eller någon sportchef utan allt arbete sköts av medlemmar och deras anhöriga på deras fritid.

 

Postadress:
Brunflo GF - Gymnastik
Maria Gustafsson, Kyrkgatan 84 a
83134 Östersund

Kontakt:
Tel: 0738201343
E-post: brunflogymnastik@gma...

Se all info